18.oktobar Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Evropska komisija je 2007. godine proglasila 18.oktobar Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Od tada se širom Evrope organizuju aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svesti javnosti o problemu i posledicama trgovine ljudima.

Aktivnosti koji Crveni krst sprovodi imaju veliki preventivni značaj jer su usmerene na decu i mlade, kao posebno ugrožene ciljne grupe, ali i na profesionalce koji u svom radu mogu doći u kontakt sa žrtvom trgovine ljudima.

Crveni krst Bujanovac sprovodi Program Borbe protiv trgovine ljudima još od 2005. godine. Aktivnosti su se u proteklom periodu bazirale na preventivni rad sa decom i mladima, kroz informativne radionice na kojima su volonteri Crvenog krsta Bujanovac, predstavljali problem trgovine ljudima, upoznavali učesnike radionica sa načinom vrbovanja, transporata, eksploatacije i izlaska iz lanca trgovine ljudima. Kroz veoma kreativan rad, a na osnovu Priručnika Crvenog krsta Srbije i Paketa za prevenciju, učesnici su dobijali saznanja o načinu na koji mogu da se zaštite od ulaska u lanac trgovine ljudima.

Povodom 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Crveni krst Bujanovac je svoje aktivnosti usmerio na podizanje svesti javnosti o trgovini ljudima. Na gradskom trgu je bio postavljen štand Crvenog krsta Bujanovac sa promotivnim materijalom, gde su volonteri delili prolaznicima i razgovarali sa njima.

Volonteri Crvenog krsta Bujanovac, Milica Zlatković, edukator u Programu, Bogdan Lazarević, trener u Programu Borbe protiv trgovine ljudima i saradnik za programske aktivnosti Crvenog krsta Bujanovac, Vlastimir Stojković su gostovali na lokalnoj Radio televiziji Bujanovac gde je emitovana specijalna emisija posvećena 18.oktobru Evropskom danu borbe protiv trgovine ljudima. U polučasovnoj televizijskoj emisiji je bilo reči o problemu trgovine ljudima, načinu na koji Crveni krst Srbije i Crveni krst Bujanovac sprovodi Program prevencije borbe protiv trgovine ljudima i o aktivnostima koji su u planu za naredni period, u svrhu obaveštavanja i podizanja svesti kod građana Opštine Bujanovac o trgovini ljudima