ZDRAVSTVENA DELATNOST

Jedan od prioriteta u radu Crvenog krsta je zdravlje i briga o ljudima tako da je naša organizacija bila, kao i sve organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama, izuzetno aktivna na ovom planu obeležavanjem svih akcija i aktivnosti koje, na ovom planu, redovno i tradicionalno sprovodi Crveni krst Srbije.

Crveni krst Srbije posle višemesečnih pregovora, 1. jula 2010. godine potpisao ugovor o realizaciji projekta „Kontrola tuberkuloze u Srbiji“ sa Globalnim fondom za borbu protiv HIV/AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GF)  na period od 2 godine u rundi 9 GF.

Projekat je nastavak aktivnosti koje su u periodu od 2005-2007 godine već realizovale 68 organizacija Crvenog krsta na teritoriji naše Republike i svakako u skladu sa obavezama Crvenog krsta prema Zakonu o Crvenom krstu Srbije Član 9 „ Crveni krst Srbije sprovodi programe i aktivnosti koji proizlaze iz ciljeva i zadataka Međunarodnog pokreta, a naročito 7 organizuje i učestvuje, u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, u aktivnostima promocije zdravlja, u sprovođenju aktivnosti za unapređenje zdravlja pojedinih grupacija stanovništva i prevenciju bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja.“

Projekat je sačinjen na takav način da će Ministarstvo zdravlja RS realizovati ovaj projekat kroz zdravstveni sistem naše zemlje dok je Crveni krst Srbije zadužen za realizaciju projekta u civilnom sektoru i on će se sprovoditi kako kroz našu mrežu tako i kroz mrežu određenog broja nevladinih organizacija.

Zadatak Crvenog krsta u Srbiji biće da: 

  • omogući “nevidljivima” da dođu do zdravstvenog sistema,
  • obezbedi edukaciju ugroženim populacijama ( Romi, korisnici narodnih kuhinja, intravenozni korisnici droga, seksualne radnice)
  • pruži podršku zdravstvenom sistemu u lečenju obolelih  od tuberkuloze

Ciljne grupe projekta

  • Korisnici Narodnih kuhinja u Srbiji
  • Oboleli pripadnici Romske nacionalne manjine i njihove porodice
  • Intravenozni korisnici droga
  • Seksualne radnice

Ukupno je 69 organizacija Crvenog krsta iz Srbije uključeno u realizaciju ovih aktivnosti među kojima je i Crveni krst Bujanovac.

Uslov donatora za realizaciju projekta bio je:

Formiranje Jedinice za sprovođenje projekta „Kontrola tuberkuloze u Srbiji“ koja je sačinjena od zaposlenih u Crvenom krstu Srbije i takođe, uslov donatora je bio i jednaka geografska dostupnost svim korisnicima  sa posebnim osvrtom na stopu oboljevanja od tuberkuloze u zemlji što je uslovilo da Crveni krst Srbije na osnovu zahteva GF kao i  Ministarstva zdravlja RS opredeli 10 regionalnih koordinatora za potrebe ovog projekta koji će koordinirati od 10 do 22 organizacije Crvenog krsta u Srbiji, kao i od 5 do 10 organizacija Crvenog krsta koje sprovode projekat Narodnih kuhinja.

Regionalni koordinatori su programski saradnici iz organizacija Crvenog krsta i to:

Vojvodina- Crveni krst Sombor i Crveni krst Sremska Mitrovica

Beograd- Crveni krst Beograda

Centralna Srbija: Crveni krst Šabac, Crveni krst Smederevo, Crveni krst Kragujevac, Crveni krst Kraljevo, Crveni krst Pirot i Crveni krst Bujanovac.

Borba protiv HIV/AIDSA je takođe bitna aktivnost organizacije, kao i preventivni rad sa mladima i ostalima. Iz tog  razloga, aktivnosti Organizacije se je zasnivala na kooperativni rad sa Zavodom za javno zdravlje iz Vranja i organizaciju ulične manifestacije. Tom prilikom, pored ZZJZ kao nosioca aktivnosti i Crvenog krsta Bujanovac kao realizatora aktivnosti učestvovale su i  NVO organizacija koje ordiniraju na teritoriji opštine Bujanovac i Vranje, lokalna samouprava, mediji. Ulična manifestacija je održana 09.08.2010. godine na gradskom trgu u Bujanovcu, gde je pored deljenja propagadnog materijala, kondoma, bio izveden i performans NVO „Generator“ Dance for life. Na manifestaciji je organizovano i besplatno testiranje i savetovanje na HIV/AIDS kao i na ostale seksualno prenosive bolesti.