Crveni krst Bujanovac – Koordinator lokalne AT mreže u Bujanovcu

Dana 10.11.2021.godine u skupštinskoj sali lokalne samouprave opštine Bujanovac održan je okrugli sto u cilju formiranja lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima. Inicijativu za formiranje lokalne mreže pokrenuli su Odbor za ljudska prava iz Vranja i Antitrafiking mreža Srbije u saradnji sa Crvenim krstom Bujanovac. Cilj je da se u lokalnoj zajednici animiraju kapaciteti za efikasno informisanje stanovništva, za prepoznavanje problema i što veći stepen zaštite žrtava i potencijalnih žrtava svih oblika trgovine ljudima.

Sastanku je prisustvovao i i predsednik opštine Nagip Arifi koji je u uvodnom izlaganju izrazio zadovoljstvo zbog pokretanja inicijative i preduzimanja konkretnih koraka ka realizaciji kao i važnost rešavanja ovog problema na teritoriji opštine, ali i saradnju svih relevantnih institucija.

Crveni krst Bujanovac je Program borbe protiv trgovine ljudima počeo da realizuje još 2006 godine, na inicijativu Crvenog krsta Srbije i aktivno sprovodi Program i dan danas.  Kroz Program Borbe protiv trgovine ljudima informisano je preko 4000 mladih. Informativne radionice su realizovali edukovani mladi volonteri putem vršnjačke edukacije u osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Bujanovac. Program je edukovao 15 mladih volontera Crvenog krsta Bujanovac koji su svoje znanje nesebično delili sa vršnjacima. Aktivnostima smo tokom godina, upoznali i ostale strukture u Bujanovcu, odnosno, sve one institucije koje mogu da pomognu u sprečavanju ulaska u lancu trgovine ljudima.

Naš dugogodišnji rad na ovom Programu i zabeleženi rezultati, doveli su do prepoznavanja Crvenog krsta Bujanovac kao adekvatnog subjekta koji bi koordinisao lokalnom mrežom i iskoristio svoje iskustvo u razvoju lokalne AT mreže.

Pored predstavnika lokalnih udruženja građana i medija, skupu su prisustvovali i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje,  Koordinacionog tela, Sigurne kuće Vranjska Banja kao i g-din Kiron Reid Koordinator OEBS-a za južnu Srbiju.