Distribucija paketa hrane i higijene 21.09.2017.

Vlada Srbije je na inicijativu Crvenog krsta Srbije, a posredstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbedila finansijska sredstva za program pomoći najugroženijim porodicama u vidu paketa hrane i higijene. Paketima su obuhvaćene socijalno najugroženije porodice i to prema sledećim predloženim kriterijumima: – ugrožene porodice iz udaljenih seoskih sredina, – samohrana staračka domaćinstva, – porodice na granici za ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, – porodice bez stalnih prihoda, korisnici novčane socijalne pomoći, – porodice sa više dece, – porodice koje imaju invalidno lice. Podela paketa u selima: BREZNICA, MUHOVAC, ČAR, RAVNO BUČJE, ZARBINCE, PRIBOVAC, SUHARNO, NOVO SELO I MUHADŽIRI – 21.09.2017. G. Ukupno je podeljeno 820 kg brašna, 82 paketa hrane i 82 paketa higijene