Izborna skupština Crvenog krsta Bujanovac

Dana 10. aprila 2023 godine, sa početkom od 12:00 h, održana je izborna Skupštiina Crvenog krsta Bujanovac za mandatni period 2022-2026 godine. Sednica je održana u maloj sali Doma kulture u Bujanovcu sa sledećim dnevnim redom:

  1. Otvaranje Izborne Skupštine Crvenog krsta Bujanovac za mandatni period 2022 – 2026
  2. Izbor radnih tela
  3. Verifikacija mandata novim članovima Skupštine Crevenog krsta Bujanovac za mandatni period 2022-2026
  4. Verifikacija Odluke o izmeni Statuta Crvenog krsta Bujanovac
  5. Upoznavanje sa sa aktivnostima Crvenog krsta Bujanovac za period 2018 – 2022
  6. Usvajanje informacije o toku izbornih aktivnosti
  7. Izbor za mandatni period 2022 – 2026 godinu
  8. Usvajanje Strateške orijentacije Crvenog krsta Bujanovac za period 2022-2026
  9. Tekuća pitanja

Nakon otvaranja Izborne sednice Skupštine Crvenog krsta Bujanovac i izbora radnog tela Skupštine, verifikaciona komisija je ustanovila da od 21 člana Skupštine 19 je bilo prisutno i da postoji kvorum za donošenje odluka.

Na sednici Skupštine, pored ostalih ostalih donešenih odluka,imenovan je novi upravni odbor.

Za predsednika Crvenog krsta Bujanovac izabran je dr Stefan Stošić, a za potpredsednika Memet Dalipi.

Za sekretara Crvenog krsta Bujanovac za mandatni period 2022-2026 godine izabran je Damnjan Popović.