Paket za novorođenu bebu

U okviru akcije „Paket za novorođenu bebu“ danas su u Crvenom krstu Bujanovac podeljeni paketi za bebe koje su rođene u Nedelji Crvenog krsta od 08. do 15 maja 2021.godine. Koncept akcije jeste da sve bebe rođene u Nedelјi Crvenog krsta, budu obradovane simboličnim poklonom dobrodošlice.

Crveni krst Srbije sa želјom da se priklјuči borbi protiv “bele kuge” i realizaciji cilјeva Strategije populacione politike u našoj Republici, inicirao je podršku realizaciji tradicionalne akcije “Paket za novorođenu bebu” sa motom “Da nas bude više“ kod Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, što je od strane ministarstva i prihvaćeno, i u vezi sa tim je kroz Sporazum o saradnji, pored ostalih, ugovorena i podrška ovoj aktivnosti Crvenog krsta.