Pomoć zavejanom stanovništvu u mestima Delinovac, Jablanica i Vogance

Višenamenska terenska jedinica za delovanje u nesreći Crvenog krsta Bujanovac u saradnji sa 4.brigadom Vojske Srbije i sa pripadnicima jedinice vatrogasaca spasioca iz Bujanovca, su dana 12.01.2017. godine obišli zavejane porodice u mestima Delinovac, Jablanica i Vogance. Prilikom posete podeljena je pomoć u vidu hrane i sredstva za ličnu higijenu. Akcija će biti nastavljena obilaskom svih ugroženih sela na teritoriji opštine Bujanovac.