Poseta Crvenog krsta Srbije Narodnoj kuhinji u Bujanovcu

Stručni saradnik za socijalnu delatnost Crvenog krsta Srbije Jelena Radojičić je posetila Narodnu kuhinju Crvenog krsta Bujanovac a vezi relizacije Programa Narodne kuhinje u ciklusu 2018/2019.godine. Tom prilikom je razgovarala sa sekretarom Crvenog krsta Bujanovac o procesu realizacije, kao i sa korisnicima NK.

Program Narodnih kuhinja za najugroženije kategorije stanovništva sprovodi se od decembra 1999. godine redovno svake godine. U Narodnoj kuhinji se sprema i distribuira 1.200 obroka dnevno na četiri punkta za podelu hrane. Korisnici  dobijaju pola litre toplog kuvanog obroka i pola vekne hleba dnevno.