Poseta učenika O.Š.“Branko Radičević“

U okviru dečije nedelje, dana 04.10.2018.godine, učenici trećeg razreda O.Š.Branko Radičević iz Bujanovca su posetili Crveni krst Bujanovac.

Tom prilikom su se upoznali sa radom i mandatom Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Crvenog krsta Srbije i Crvenog krsta Bujanovac.

Deca su obišli prostorije Organizacije, uključujući Narodnu kuhinju i Pekaru Crvenog krsta Bujanovac.

U kabinetu Crvenog krsta Bujanovac su upoznati sa radom naše organizacije i pogledali su film o realizovanim programskim aktivnostima.