Radionice na temu Borba protiv trgovine ljudima

Dana 31.05.2018. godine volenter Crvenog krsta Bujanovac Bogdan Lazarević, je održao tri informativne radionice sa učenicima prvog razreda Osnovne škole „Branko Radičević“ u Bujanovcu