Radionice na temu borba protiv trgovine ljudima

Volonteri Crvenog krsta Bujanovac, edukator u Programu borbe protiv trgovine ljudima Milica Zlatković i trener Bogdan Lazarević su danas održali 2 informativne radionice sa učenicima I-2 i I-1 odelenja SŠ „Sveti Sava“ u Bujanovcu.