Trace the Face poster za jul 2021

Poster se koristi u svrhu promocije projekta Trace the Face, koji pomaže izbeglicama, migrantima, tražiocima azila i njihovim porodicama da ponovo uspostave kontakt, i na njemu je svakog meseca prikazano samo 16 od ukupno objavljenih fotografija tražilaca.

Na vebsajtu projekta www.tracetheface.com svako zainteresovano lice može da pregleda sve objavljene fotografije tražioca.

Ukoliko neko prepozna osobu sa postera, kao srodnika koji je pokrenuo traženje preko Crvenog krsta u nekoj zemalja destinacije, molimo da kontaktiraju najbliži Crveni krst.