Trka za srećnije detinjstvo O.Š. Branko Radičević

Crveni krst Bujanovac u saradnji sa osnovnom školom „Branko Radičević“ iz Bujanovca su organizovali akciju „Trka za srećnije detinjstvo“ dana 05. oktobra u periodu od 13:00 do 14:00 časova na gradskom stadionu „BSK“ Bujanovac.

“Trka za srećnije detinjstvo” je najmasovnija i najšire prihvaćena rekreativno-humanitarna aktivnost Nacionalnog društva Crvenog krsta, usmerena ka ostvarenju trajnog cilja – neprekidnom podmlađivanju i omasovljenju članstva i volontera. Masovnim učešćem u Trci deca i mladi pokazuju svoje opredeljenje ka zdravom načinu života i najvišim humanim vrednostima.

Cilj organizovanja Trke je poboljšanje socijalno-materijalnog položaja posebno ugroženih kategorija dece, u skladu sa posebnim potrebama svake sredine, a na osnovu sagledavanja potreba na lokalnom nivou, od strane organizacija Crvenog krsta u gradovima i opštinama.