Bezbednost dece u saobraćaju

Svake godine Crveni krst Srbije i organizacije Crvenog krsta u Srbiji sprovode aktivnost “Bezbednost dece u saobraćaju”, koja za cilj ima bezbedno učešće dece u saobraćaju. Aktivnosti su usmerene ka deci, ali i vozačima.

Akcija “Bezbednost dece u saobraćaju” promoviše adekvatno ponašanje svih učesnika u saobraćaju i time doprinosi smanjenju broja povređenih i stradalih osoba u saobraćaju.

U saobraćaju su posebno ugrožena deca. Deca najviše stradaju kao putnіci u automobilu jer ili nisu bila vezana ili nisu bila u sedištu za decu. Sa početkom školske godine znači više dece na putevima. Osim potrebe da se insistira na tome da svi pešaci koriste jasno obeležene pešačke рrеlаzе treba uputiti ареl da deca nose оdeću jarkih boja i torbe sa fluroscentnim trakama. posebno u večernjim satіma i u ruralnim sredinama.

Deca su najugroženija nа početku školske godine jer su prethodno imala višemesečni raspust, a neki polaze u školu ро prvi put.

Zbog svega navedenog,  akcija “Bezbednost dece u saobraćaju” ima za ciljnu grupu đake nižih razreda osnovne škole, prvenstveno učenike prvog razreda.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*