KALENDAR AKTIVNOSTI

JANUAR:

-Akcija „Jedan paketić puno ljubavi“

-21-28 januar Evropska nedelja prevencije raka grlića materice

-31. januar –Nacionalnidan bez duvanskog dima

FEBRUAR:

-4.februar –Svetski dan borbe protiv raka

-6. februar –obeležavanje 142godineod osnivanja Crvenog krsta Srbije

MART:

-Nacionalni mesec borbe protiv raka

-24. mart –Svetski dan borbe protiv tuberkuloze

-Sastanak sa sekretarima organizacija Crvenog krsta Srbije

APRIL:

-4. april –Međunarodni dan podizanja svesti javnosti o opasnosti od mina

-7. april –Svetski dan zdravlja

-23. –29. april –Nedelja Ujedinjenih Nacija posvećena opštoj bezbednosti na putevima

-28. april –Svetski dan zaštite i zdravlja na radu

MAJ:

-8. maj –obeležavanje Međunarodnog dana Crvenog krsta

-8 –15. maj –„Nedelja Crvenog krsta“-Akcija „Paket za novorođenu bebu“

-11. maj –Nacionalni dan DDK

-31. maj –Svetski dan bez duvanskog dima

JUN:-Početak rada odmarališta u Baošićima

-14. jun –Svetski dan DDK

-15. jun –Svetski dan borbe protiv zlostavljanja starijih

-20. jun –Svetski dan izbeglica

-26.jun –Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovinedrogama

JUL:

-organizovani odlazak novinara na obilazak dece na oporavku i letovanju u odmaralištu Crvenog krstau Baošićima

-12. jul –Međunarodni dan mladih

-19. jul –Svetski humanitarni dan

-30. jul -Međunarodnidan Borbe protiv trgovine ljudima

– Letnje aktivnosti podmlatka i omladine

AVGUST:

-19. avgust -Svetski dan humanosti

-30. avgust –Svetski dan nestalih lica

-Letnje aktivnosti podmlatka i omladine

SEPTEMBAR:

-1. –7. septembar -Akcija Bezbednost dece u saobraćaju

-10. septembar -Svetski dan prve pomoći

-14. septembar

–17. oktobar –Mesec solidarnosti

-14. –21. septembar –„Nedelja solidarnosti“

-21. septembar –Svetski dan Alchajmerove bolesti

-Akcija „Solidarnost na delu“ –tokom Meseca solidarnosti

-Državno takmičenje ekipa Crvenog krsta u pružanju prve pomoći i u realističkom prikazu povreda, stanja i oboljenja

-27. septembar -Svetski dan srca

OKTOBAR:

-1. oktobar–Međunarodni dan starijih osoba

-2. oktobar –Međunarodni dan nenasilja

-Akcija „Trka za srećnije detinjstvo“

-1. -7. –oktobar –Dečja nedelja

-10. oktobar –Međunarodni dan mentalnog zdravlja

-13. oktobar –Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

-16. oktobar –Svetski dan hrane

-17. oktobar –Međunarodni dan suzbijanja siromaštva

-18. oktobar –Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

-Međunarodni Sajam knjiga u Beogradu

NOVEMBAR:

Novembar –Mesec borbe protiv bolesti zavisnosti-12. novembar

–Svetski dan borbe protiv zapaljenja pluća

-16. novembar –Međunarodni dan tolerancije

-19. novembar -Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda

DECEMBAR:

-1. decembar –Svetski dan borbe protivHIV/AIDS-a

-5. decembar–Međunarodni dan volontera-

10. decembar –Dan ljudskih prava

-18. decembar –Međunarodni dan migranata

-20. decembar –Svetski dan solidarnosti