Svetski dan Crvenog krsta 8. maj i „Nedelјa Crvenog krsta“ od 8. do 15. maja

Svetski dan Crvenog krsta 8. maj i „Nedelјa Crvenog krsta“ od 8. do 15. maja u 2022. godini, u skladu sa opredelјenjem Međunarodne federacije društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Crveni krst Srbije će obeležiti sloganom

 “Zajedno činimo svet humanijim.“

Kampanja obeležavanja Svetskog dana i Nedelјe Crvenog krsta ima za cilј da poveže lјude kroz jednostavna dela humanosti i pozove i podseti naše sugrađane da mogu svojim gestom, delom i dobrom volјom učiniti svet humanijim i bolјim mestom za život.

Veoma je dobar osećaj učiniti da se drugi, takođe osećaju dobro.

Vodeći računa o potrebama drugih lјudi oko nas, o zaštiti prirode pokazujemo da svi možemo sami, ne čekajući na nekog drugog, da promenimo svet oko nas. Svi vole kada im se dogode male, jednostavne, dobre stvari. Učinite takve gestove humanosti svaki dan. Obradujte nekoga.

 Poslednje dve godine živimo sa pandemijom korona virusa, strepnjom koji svaka kriza izaziva, sve je više prirodnih nepogoda, svedoci smo eskalacije sukoba i može se steći utisak da su lјudi udalјenije više nego ikad.

 Svetski dan Crvenog krsta prilika je da učinimo lepo delo, nešto što nas ispunjava i nešto zbog čega ćemo se osećati dobro. Dobročinstvo, solidarnost, pažnja su različite reči za humanost i lјudskost.

 Učinimo svet humanijim tako što ćemo biti pažlјivi, slušati svoje sugrađane, obratiti pažnju na zaštitu čovekove okoline, što ćemo pokloniti svoje vreme nekom drugom ili pružiti direktnu pomoć najugroženijima.

 Iako nam se mogu činiti malim, ovi postupci mogu napraviti ogromnu razliku za lјude kojima pomažemo. Imaju talasne efekte daleko iznad onoga što smo mogli zamisliti.

 Na primer, jednog dana možete pomoći prijatelјu, komšiji ili kolegi u nevolјi – možda tako što ćete saslušati njihove probleme ili im dati mali poklon da ih razveselite. Ovo bi onda moglo podstaći prijatelјa, komšiju ili kolegu da učine isto za nekog drugog.

 Možete pripremiti i podeliti dodatnu hranu najugroženijima, možete dati novac u dobrotvorne svrhe ili pomoći beskućniku na ulici.

Pre nego što to shvatite, svi postajemo međusobno povezani ovim malim delima humanosti.

 Umnožavaju se: dobrota rađa dobrotu!

 Oni pomažu da se svet okreće. I ove male akcije na kraju imaju ogroman globalni uticaj. Baš kao što naša lokalna akcija Crvenog krsta i Crvenog polumeseca ima zaista globalni domet.

 Želimo da iskoristimo moć emocija i da pozovemo na akciju kako bismo proslavili posvećenost i uticaj Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.

 

Cilјevi

 

  • Nastaviti da pozicioniramolokalni i globalni značaj Pokreta Crvenog krsta i njegov kapacitet da pomogne najugroženijima i najteže dostupnim zajednicama, ne ostavlјajući nikoga bez pomoći i ne dozvolјavajući da bilo ko bude zaboravlјen.
  • Pozovemo građane da nam se pridruže u relizaciji naše humane misije i da sami učine mali gest humanosti,
  • Jačanjeznačaja podrške organizacijama Crvenog krsta u opštinama i gradovima koji imaju sposobnost ranog reagovanja i pristupa svima koji su ugroženi, koji su prihvaćeni u zajednicama, čiji su programi i aktivnosti u smislu finansiranja opravdani i pregledni, koji su odgovorni pre svega korisnicima naših humanitarnih programa i čije je angažovanje pre svega usmereno na smanjivanje rizika od katastrofa kako bi se smanjio uticaj budućih kriza.

 

Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, koji se obeležava 8. maja, na rođendan našeg osnivača Anrija Dinana, godišnja je proslava Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Svake godine, društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca organizuju aktivnosti kako bi istakli jedinstvenu ulogu Pokreta u svojim zemlјama.

 

Crveni krst u Republici Srbiji svojim različitim humanitarnim programima  je u 2021. godini stigao do 1,5 milion lјudi, jačajući zajednice kroz svoje: socijalne i zdravstvene programe, pripremu i odgovor na nesreće, motivisanje građana da dobrovolјno daju krv, program brige o starijima, rad sa marginalizovanim grupama, program narodnih kuhinja, rad sa mladima i pritom je bio vođen svojim humanitarnim vrednostima i principima trudeći se da kroz svoje programe gradi zajednice koje uklјučuju sve građane jačanjem njihove svesti i podizanjem nivoa znanja na isti način.

 

Neki od ovih programa su tokom 2020. godine organizovani na drugačiji način zbog pandemije, ali su klјučni programi usmereni direktno na lјude u stanju potrebe nastavili da se odvijaju, a neki novi programi pomoći su realizovani u skladu sa novonastalim potrebama zajednice.

 

Na Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, slavimo hrabrost i dostignuća naših volontera i saradnika, čije aktivnosti i predan rad omogućavaju ublažavanje lјudske patnje, spašavanje života i donose promene u životu zajednica.

 

Mi smo nacionalno društvo u Republici Srbiji ali i član Međunarodnog pokreta, nezavisni i neutralni, i tu smo za svakoga ko se nađe u nevolјi.

 

Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca svake godine podržava milione lјudi širom sveta – u vreme sukoba, prirodnih katastrofa i kriza. Oslanjajući se na više od 150 godina humanitarne akcije, Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca je posvećen pružanju odgovarajućih i pravovremenih humanitarnih programa ugroženim pojedincima i zajednicama sada i u budućnosti.

 

Milioni volontera i zaposlenih Crvenog krsta i Crvenog polumeseca širom sveta dopiru do preko 160 miliona lјudi svake godine, pružajući raznolik i veliki broj humanitarnih programa. Ali, naš pristup je univerzalan, vođen na svakom koraku našim Osnovnim principima: humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovolјnost, jedinstvo i univerzalnost.

 

čitavom svetu, Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca pruža veliki broj humanitarnih programa najugroženijim lјudima u različitim situacijama – od odgovora na potrebe u katastrofama i konfliktnim situacijama, do pružanja pomoći u gradskim centrima ali i u teško dostupnim seoskim, planinskim područjima. Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca takođe ima veoma značajnu ulogu u zagovaranju i zastupanju interesa lјudi kada god su ugrožena njihova osnovna prava.

 

Pružamo raznovrsne humanitarne programe prilagođene potrebama zajednica, pomažući lјudima da se pripreme, da se nose sa krizama i oporave od njih. Globalna i nezavisna mreža od oko 11,7 miliona aktivnih volontera i 450.000 zaposlenih, Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca radi u zajednicama u 192 države.

 

Naši volonteri i saradnici nalaze se u čitavom svetu. Mi pokrećemo humanost i solidarnost čovečanstva sa cilјem da spasimo živote i ublažimo patnje. Volonteri i saradnici Crvenog krsta i Crvenog polumeseca ulažu maksimalne napore kako bi osigurali da niko ne bude ostavlјen bez pomoći i zaboravlјen.

 

Bez razlike da li su prirodne ili lјudske katastrofe, oružani sukob ili pitanja zdravstvene i socijalne zaštite ili pandemija, volonteri i saradnici Crvenog krsta i Crvenog polumeseca su tu da pomognu, bez ikakve diskriminacije.