09.10.2018. Program pomoći u vidu porodičnih paketa hrane i higijene

Crveni krst Bujanovac je počeo distribuciju porodičnih paketa hrane i higijene korisnicima iz sledećih mesta:

 • Spančevac
 • Starac
 • Uzovo
 • Pretina
 • Lukarce
 • Sebrat

Ukupno 335 korisnika, 82 paketa hrane, 82 paketa higijene i 820 kg brašna

Vlada Republike Srbije je na inicijativu Crvenog krsta Srbije, a posredstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, je i u 2018.godini opredelila sredstva za nabavku porodičnih paketa hrane i higijene za program pomoći najugroženijim stanovnicima gradova i opština II, III i IV grupe razvijenosti.

Paketima su obuhvaćene socijalno najugroženije porodice i to prema sledećim okvirnim kriterijumima:

 • ugrožene porodice iz udaljenih seoskih domaćinstva
 • samohrana staračka domačinstva
 • porodice na granici ostvarivanja prava iz socijalne zaštite
 • porodice bez stalnih prihoda, korisnici novčane socijalne pomoći
 • porodice sa više dece
 • porodice koje imaju invalidno lice