146 godina Crvenog krsta Srbije 6. februar 1876 – 6. februar 2022

Crveni krst Srbije neprekinuto postoji svih 146 i godina, i po tome ne samo da je jedan od najstarijih u svetu, već i najdugovečnijih. Crveni krst je pre 146 godina bio osnovan da pomogne lјudima koji su patili zbog bitaka u Hercegovačkom ustanku. Crveni krst Srbije je svih 146 godina bio sa svojim narodom pomažući svima kojima je pomoć, uteha i nada bila potrebna. Crveni krst je narod, i narod je Crveni krst. Ovaj odnos je suština dugovečnosti naše organizacije. Pored ugroženih lјudi, važan fokus delovanja Crvenog krsta je bio mobilisanje što većeg broja volontera i lјudi koji su pomagali crveni krst kao darodavci ili članovi. Okuplјanjem volontera, članova i darodavaca načinjen je veliki krug dobrih lјudi koji su doneli veliku energiju dobrote koja je sinonim za Crveni krst Srbije svih 146 godina. Volonteri i članovi  su osnovna vrednost naše organizacije.

Obraćanje prof. dr Dragana Radovanovića, predsednika, povodom 6. februara 2022. godine i obeležavanja 146 godina osnivanja i rada Crvenog krsta Srbije.