7.april Svetski dan zdravlja

Svetski dan zdravlja je globalna kampanja koja stavlja u fokus unapređenje zdravlja i blagostanja ljudi.

Ovogodišnji slogan Svetskog dana je „Pimarna zdravstvena zaštita – univerzalni osnov pokrivenosti zdravstvenom zaštitom“.

Jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na zdravlje. Ljudi treba da imaju dost informacija o zdravlju i potrebnim uslugama da bi na pravi način vodili računa o svom zdravlju i zdravlju svoje porodice. Najmanje polovina ljudi na  svetu nemaju mogućnost da dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, što predstavlja globalni problem.

Zdravstvena zaštita predstavlja kombinaciju i lične i kolektivne odgovornosti za zdravlje. Ona obuhvata sprovođenje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja građana, suzbijanje, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja, blagovremeno i efikasno lečenje i rehabilitaciju.

Kada se govori o kolektivnoj odgovornosti, upravo je uloga Crvenog krsta u tome da radi na podizanju svesti građana o značaju upražnjavanja zdravih stilova života.

Svetski dan zdravlja, Crveni krst Bujnovac će sa svojim volonterima i aktivistima, obeležiti u ponedeljak, 08.aprila na gradskom trgu u Bujanovcu od 09:00 časova. Tom prilikom će biti postavljen štand Crvenog krsta Bujanovac sa lifetima o promociji zdravih stilova života, informacijama o zaštiti ličnog zdravlja i zdravlja svoje porodice. Takođe, kao veoma bitna karika u očuvanju zdravlja je i preventivni pregled i savetovanje od strane stručnih lica. Na pultu Crvenog krsta Bujnovac će biti i medicinsko osoblje, aktivisti Crvenog krsta Bujanovac koji će prolaznicima,koji budu želeli,  meriti krvni pritisak kao i šećer u krvi. Sa njima će savetodavno razgovarati lekar.