Baza Jug međunarodna vežba NEL 1

Ekipa Crvenog krsta Bujanovac je učestvovala u vojnoj vežbi NEL1 u Bazi Jug u Bujanovcu sa jedinicama 3 brigade kopnene Vojske Srbije. Vežba je organizovana radi dobijanja licence za učešće VS u mirovnim misijama uz prisustvo vojnih posmatrača iz nekoliko zemalja. Crveni krst je učestvovao u delu saradnje vojske i Crvenog krsta kao humanitarne organizacije.