Distribucija paketa hrane i higijene 19.09.2017

Vlada Srbije je na inicijativu Crvenog krsta Srbije, a posredstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbedila finansijska sredstva za program pomoći najugroženijim porodicama u vidu paketa hrane i higijene.
Paketima su obuhvaćene socijalno najugroženije porodice i to prema sledećim predloženim kriterijumima:
– ugrožene porodice iz udaljenih seoskih sredina,
– samohrana staračka domaćinstva,
– porodice na granici za ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu,
– porodice bez stalnih prihoda, korisnici novčane socijalne pomoći,
– porodice sa više dece,
– porodice koje imaju invalidno lice

Crveni krst Bujanovac je distribuciju paketa u Opštini Bujanovac počeo dana 19.09.2017. godine i to u selima:

SPANČEVAC,
DONJI STARAC,
GORNJI STARAC,
UZOVO,
PRETINA,
LUKARCE I
SEBRAT.

Ukupno je podeljeno 860 kg brašna, 86 paketa hrane i 86 paketa higijene.