Obuka iz Prve pomoći za studente Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu

Dana 25.marta 2017 godine je organizovano predavanje iz oblasti Prve pomoći za studente prve godine ekonomskog fakulteta u Bujanovcu. Na predavanju je prisustvovalo oko 100 studenata.

Obuka je realizovana na srpskom i albanskom jeziku a realizovali su je predavači Crvenog krsta Bujanovac Dragan Ristić i Destani Hajredin.