Obuka za nove edukatore u programu „Borba protiv trgovine ljudima“

Crveni krst Bujanovac u saradnji sa Crvenim krstom Srbije je u periodu od 17.maja do 19. maja 2019.godine organizovao obuku za 10 novih vršnjačkih edukatora u Programu „Borba protiv trgovine ljudima“ u prostorijama Crvenog krsta Bujanovac.

Mladi volonteri su u tri dana prošli standadizovanu obuku Crvenog krsta Srbije. Obuku su realizovali licencirani treneri u Programu, Mladen Dončić iz Crvenog krsta Kragujevac, Dragiša Đorić iz Crvenog krsta Gračanice i Bogdan Lazarević iz Crvenog krsta Bujanovac.

Budući vršnjački edukatori Crvenog krsta Bujanovac će u narednom periodu realizovati radionice sa decom predškolskog uzrasta, decom školskog uzrasta i mladima na teritoriji Opštine Bujanovac.