Pomoć zavejanom stanovništvu u Opštini Bujanovac

Dana 17.01.2017 godine ekipa za delovanje u nesreći Crvenog krsta Bujanovac i pripadnici vatrogasaca spasioca PS Bujanovac su podelili pomoć zavejanom stanovništvu u selima Čar, Breznički Muhadžiri, Pribovac i Zarbince