Program širenje znanja o o Međunarodnom pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i međunarodnom humanitarnom pravu

Crveni krst Bujanovac je u okviru realizacije programa širenja znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i međunarodnom humanitarnom pravu je u periodu od 23.10. do 25.10.2018. godine održao  tri radionice sa migrantima u Prihvatnom centru u Bujanovcu.

Cilj programa je unapređenje razumevanja i poverenja u osoblje/volontere Crvenog krsta od strane korisnika – migranata, putem promocije misije i vrednosti Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i unapređenje kapaciteta osoblja i volontera Crvenog krsta za rad sa migrantima u ovoj oblasti.