Skupština Crvenog krsta Bujanovac

U okviru izbornih aktivnosti za mandatni period 2018.-2022., u petak 07. septebra organizovana je Skupština Crvenog krsta Bujanovac u Maloj sali Doma kulture u Bujanovcu.

Na izbornoj skupštini, prisutni članovi su se upoznali i sa aktivnostima Crvenog krsta Bujanovac za naredne četiri godine, a i jednoglasno su usvojili i plan akcije Crvenog krsta za novi mandatni četvorogodišnji period.

Za Predsednika Crvenog krsta Bujanovac, izabran je Bogoljub Tomić, direktor Duvanske industrije Bujanovac, koji je ovu funkciju obavljao i u prethodnom četvorogodišnjem periodu. Za potpredsednika je izglasan Ismet Abazi, nastavnik fizičkog vaspitanja u OŠ „Ali Bektaši“ u Nesalcu koji je, takođe obavaljao ovu dužnost u periodu od 2014-2018. godine.

Jednoglasno je izglasan i predlog članova Nadzornog odbora Crvenog krsta Bujanovac, za mandanti perod 2018-2022. Nadzorni odbor čine Nebojša Stošić, diplomirani ekonomista, finasijski direktor DIB -a, Mirjana Nešić, nastavnik razredne nastave, direktor OŠ „Branko Radičević“ i Ilmi Aslani, diplomirani pravnik, sekretar OŠ „Naim Frašeri“.

Na ovoj sednici je je izglasan i predlog da Bratislav Lazaraveć, sekretar Crvenog krsta Bujanovac bude delegat Skupštine Crvenog krsta Srbije.

Članovi Skupštine su, na današnjoj sednici jednoglasno izglasili predlog za predsednika Crvenog krsta Srbije, doktora Dragana Radovanovića, hirurga bolnice „Dragiša Mišivić“ u Beogradu. Takodje, izglasali su i predlog da Vesna Milenkivić, diplomirani ekonomista i sekretar Crvenog krsta Srbije, bude generalni sekretar Crvenog krsta Srbije u narednom četvorogodišnjem mandantnom periodu.