Trka za srećnije detinjstvo 2022 – OŠ „Vuk Karadžić“ Levosoje

Crveni krst Bujanovac u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i ove godine organizuje tradicionalnu akciju pod nazivom »Trka za srećnije detinjstvo«, koja se organizuje sa osnovnim i srednjim školama.

Danas je u saradnji sa OŠ „Vuk Karadžić“ organizovana Trka na sradionu u Levosoju, za učenike od  od 1. do 8. razreda.

 

“Trka za srećnije detinjstvo” je najmasovnija i najšire prihvaćena rekreativno-humanitarna aktivnost Nacionalnog društva Crvenog krsta, usmerena ka ostvarenju trajnog cilja – neprekidnom podmlađivanju i omasovljenju članstva i volontera. Masovnim učešćem u Trci deca i mladi pokazuju svoje opredeljenje ka zdravom načinu života i najvišim humanim vrednostima.

Putem sponzorstva i donatorstva, pojedinci i kolektivi spremni da ulažu u decu, imaju mogućnost da delom svojih sredstava pomognu formiranje humanitarnih fondova za pomoć deci i mladima kojima je neophodna organizovana društvena pomoć, a kojima Crveni krst pomaže putem brojnih akcija i aktivnosti.

Cilj organizovanja Trke je poboljšanje socijalno-materijalnog položaja posebno ugroženih kategorija dece, u skladu sa posebnim potrebama svake sredine, a na osnovu sagledavanja potreba na lokalnom nivou, od strane organizacija Crvenog krsta u gradovima i opštinama.

Cena učesničkog broja iznosi 50,00 dinara.

Crveni krst će angažovati sve škole na teritoriji svojih opština i obezbediti što masovnije učešće učenika. Obaveza Crvenog krsta je obezbeđivanje propagadnog materijala i startnih brojeva koje ćemo distribuirati svim školama, a obaveza škola su da te brojeve daju učenicima, prikupe sredstva od prodaje, organizuju Trku u svojoj školi i napisati izveštaj o realizaciji Trke, odnosno, izveštaj o broju prodatih startnih brojeva.

Sredstva prikupljena od prodaje startnih brojeva ostaju na raspolaganju Vašoj školi i mogu se koristiti za podizanje učeničkog standarda, pomoć siromašnim učenicima, plaćanje užine i slično