UBLAŽAVANјE EFEKATA PANDEMIJE COVID-19 NA SOCIJALNO-EKONOMSKI STATUS DECE I NјIHOVIH PORODICA

Crveni krst Srbije u partnerstvu sa UNICEF-om započeo je sprovođenje projekta „Ublažavanje efekata pandemije Covid-19 na socijalno – ekonomski status dece i njihovih porodica“. Osnovni okvir implementacije je  2000 porodica sa decom u 32 opštine, u koje spada i opština Bujanovac sa odobrenih  98 porodica. Pomoć se sastoji od vaučera za dobijanje novčane pomoći.

Crveni krst Bujanovac je započeo mapiranje ugroženih porodica sa decom na teritoriji opštine Bujanovac, koji spadaju u kriterijume za dobijanje pomoći.

Kriterijumi za dobijanje pomoći su:

  1. Višečlane porodice sa maloletnom decom
  2.  Samohrani roditelji maloletne dece
  3. Socijalno ugrožena porodica sa primanjima ispod republičkog proseka neto zarade u protekla 3 meseca (da ukupna primanja porodice ne premašuju 50% republičkog proseka odnosno 29.848,00 RSD)
  4. Porodice u kojoj je dete sa invaliditetom ili hronično obolelo dete, a koja nije primalac pomoći sistema socijalne zaštite, a ukupna primanja su ispod republičkog proseka neto zarade u protekla 3 meseca

U cilju zaštite i smanjenja prenošenja virusa COVID 19, molimo sve zainteresovane  da ne dolaze u Crveni krst Bujanovac i da za sve potrebne informacije pozovu na sledeće brojeve telefona:

017 651 209

017 654 080

017 654 040