SVETSKI AIDS DAN- 1.Decembar

Svake godine, 1. decembra, svet obeležava Svetski dan borbe protiv AIDS-a. Ljudi širom sveta ujedinjuju se kako bi pokazali podršku ljudima koji žive sa HIV-om i koji su pogođeni HIV-om i setili se onih koji su život izgubili od AIDS-a.

Pandemija COVID-19 je 2020. godinu pažnju usredsredila na zdravlje i na to kako pandemije utiču na život i egzistenciju. COVID-19 još jednom pokazuje kako je zdravlje povezano sa drugim kritičnim pitanjima, poput smanjenja nejednakosti, ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, socijalne zaštite i ekonomskog rasta. Imajući ovo na umu, ove godine tema Svetskog dana borbe protiv AIDS-a je „Globalna solidarnost, zajednička odgovornost“.