Bezbednost dece u saobraćaju

Aktivnost „Bezbednost dece u saobraćaju“ promoviše adekvatno ponašanje svih učesnika u saobraćaju i time doprinosi smanjenju broja povređenih i stradalih osoba u saobraćaju.
U saobraćaju su posebno ugrožena deca. Deca najviše stradaju kao putnici u automobilu jer ili nisu bila vezana ili nisu bila u sedištu za decu.
Sa početkom školske godine više je dece na putevima i oni su najugroženiji jer su pre toga imala višemesečni raspust a neki polaze u školu prvi put.