Virus korona COVID-19 – preporuke za starije osobe

Šta je potrebno da starije osobe i osobe sa invaliditetom znaju o virusu korona?

Trenutno dostupni podaci ukazuju da je za starije osoba verovatnoća da će imati teži oblik bolesti koju uzrokuje virus COVID-19 dvostruko veća nego za sredovečne. Moguće je da je ovo zbog promena u imunosistemu koje se dešavaju sa godinama pa je odbrana od infekcija i bolesti teža. Za starije je takođe verovatnije da već imaju određene zdravstvene probleme koji im otežavaju borbu sa bolešću i oporavak.

Pored toga, osobe svih uzrasta, sa ili bez invaliditeta, su u višem riziku da se teže razbole od bolesti koju uzrokuje virus COVID-19 ako već imaju ozbilјnije hronične bolesti kao što su bolesti srca, pluća ili bubrega.

Smanjenje izloženosti zarazi je posebno važno za osobe sa povišenim rizikom od komplikacija!

 Ako ste u povišenom riziku ovo su preporuke za vas:

 • Obavezno ostanite kod kuće koliko god je to moguće, ako u vašoj zajednici ima virusa COVID-19, a pogotovo ako imate bilo kakve simptome respiratorne infekcije (kašalј, kijanje, otežano disanje).
 • Potrudite se da imate dovolјnu količinu lekova za prepisanu terapiju, kao i higijenskih produkata itd. za nekoliko nedelјa da bi se smanjila potreba za izlaženjem iz kuće.
 • Kada ste izvan kuće, držite se na distanci od osoba koje su bolesne, ograničite bliske kontakte koliko god je to moguće i perite ruke što češće.
 • Izbegavajte gužvu, posebno u zatvorenim prostorima gde nema dovolјno provetravanja.
 • Izbegavajte putovanje avionom i javnim prevozom kada je to moguće.
 • Unapred isplanirajte šta ćete činiti ako se sami razbolite ili se razboli neko od osoba na koje se redovno oslanjate

Planiranje je klјučno!

Zaraza virusom COVID-19 može potrajati u vašem okruženju izvesno vreme i u zavisnosti od ozbilјnosti zaraze, zdravstvene vlasti mogu primenjivati različite mere da sačuvaju zdravlјe stanovništva, umanje izloženost zarazi virusom COVID-19 i uspore njegovo širenje. Kreiranje plana za vašu porodicu i domaćinstvo može vam pomoći da zaštitite svoje zdravlјe i zdravlјe osoba oko sebe u slučaju zaraze u vašoj zajednici. Ovaj plan treba da uzme u obzir uobičajene dnevne rutine vas i članova vaše porodice.

 

Svakodnevne aktivnosti sprečavanja zaraze i razbolevanja

 • Često perite ruke vodom i sapunom, u trajanju od najmanje 20 sekundi, pogotovo posle odlaska u toalet, pre jela, kao i nakon izduvavanja nosa, kijanja ili kašlјanja.
 • Ako sapun i voda nisu dostupni u tom trenutku, koristite gel za dezinfekciju ruku na bazi alkohola, sa najmanje 60% alkohola. Ako su vam ruke vidlјivo prlјave, uvek ih operite sapunom i vodom.
 • Izbegavajte dodirivanje rukama svojih očiju, nosa i usta
 • Kada kašlјete ili kijate pokrijte usta i nos laktom ili koristite papirnu maramicu. Pokušajte da ne kašlјete i ne kijate u sopstvene šake jer ćete onda njima dalјe širiti virus. Papirnu maramicu bacite u kantu za đubre. Ako kašlјete i kijate u svoje šake, ne dodirujte ništa i odmah operite ruke sapunom i vodom.
 • Držite distancu od drugih lјudi jedan do dva metra.
 • Izbegavajte rukovanje.
 • Potrebno je da sve što treba obave za Vas drugi a ako je neophodno da obavite – obavite u blizini kuće, ne koristite javni prevoz, naročito ne u špicu.
 • Provetravajte svoje prostorije.
 • Izbegavajte bliske kontakte sa osobama koje su bolesne
 • Ostanite kod kuće kada ste bolesni
 • Čistite i dezinfikujte predmete koje često dotičete koristeći uobičajena kućna sredstva dezinfekcije ili vlažne maramice.
 • Ne preporučuje se da osobe koje se dobro osećaju nose zaštitne maske
 • Zaštitne maske treba da nose osobe koje imaju simptome zaraze virusom COVID-19 kako bi sprečile da se drugi zaraze. Takođe, korišćenje zaštitnih maski je veoma važno za zdravstvene radnike i osobe koje se staraju o bolesnim osobama, na primer članovima porodice.

Simptomi zaraženosti virusom COVID-19

 • Simptomi obuhvataju visoku temperaturu, kašalј i plitkije disanje. Ako vam se čini da imate simptome, javite se lekaru.
 • Ako imate jače simptome, što hitnije tražite lekarsku pomoć. Ovi simptomi obuhvataju:
  • Teškoće sa disanjem i plitko disanje
  • Trajne bolove ili pritisak u grudima
  • Pomodrelost usana ili lica
 • Ova lista ne uklјučuje sve moguće simptome pa kontaktirajte lekara ako imate bilo koje druge simptome koji deluju ozbilјno ili zabrinjavajuće