17.10.2018. Program pomoći u vidu porodičnih paketa hrane i higijene

Crveni krst Bujanovac je dana 12.10.2018.godine podelio pomoć, u vidu porodičnih paketa hrane i higijene, korisnicima iz sledećih mesta:

 • Brnjare
 • Buštranje
 • Rusce
 • Baraljevac
 • Sejace

Ukupno 135 korisnika,  57 paketa hrane, 57 paketa higijene i 570 kg brašna.

Vlada Republike Srbije je na inicijativu Crvenog krsta Srbije, a posredstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, je i u 2018.godini opredelila sredstva za nabavku porodičnih paketa hrane i higijene za program pomoći najugroženijim stanovnicima gradova i opština II, III i IV grupe razvijenosti.

Paketima su obuhvaćene socijalno najugroženije porodice i to prema sledećim okvirnim kriterijumima:

 • ugrožene porodice iz udaljenih seoskih domaćinstva
 • samohrana staračka domačinstva
 • porodice na granici ostvarivanja prava iz socijalne zaštite
 • porodice bez stalnih prihoda, korisnici novčane socijalne pomoći
 • porodice sa više dece
 • porodice koje imaju invalidno lice