30.jul Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima

Svetski dan borbe protiv trgovine lјudima obeležava se sedmi  put 30. jula ove godine, nakon što je ustanovlјen novembra 2013. u okviru rezolucije: „Pobolјšanje koordinacije napora protiv trgovine lјudima“, usvojene na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a u kontekstu podizanja svesti o situaciji u kojoj se nalaze žrtve trgovine lјudima i u cilјu promocije njihovih prava (A/C.3/68/L.17/Rev.1.).

Razmere problema trgovine lјudima  i njegov uticaj na život i zdravlјe lјudi dovele  su do aktivnog uklјučivanja Crvenog krsta Srbije  u nastojanje da se spreči i olakša lјudska patnja a samo zajedničkom i sveobuhvatnom, kontinuiniranom aktivnošću svih institucija i društveno odgovornih organizacija može  se stati na put ovom ozbilјnom problemu.

Povodom 30.jula Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Crveni krst Bujanovac je sa svojim volonterima imao uličnu akciju podele lifleta/informacija o problemu trgovine ljudima.