Pomoć za najugroženije stanovništvo u opštini Bujanovac

U periodu od 26.juna 2020.godine pa do 17.jula 2020.godine izvršena je distribucija pomoći za najugroženije stanovništvo u opštini Bujanovac. Pomoć u vidu paketa hrane i paketa higijene je podeljeno u 30 mesnih zajednica, odnosno u 61 naseljeno mesto. Obuhvaćeno je 450 porodica sa oko 1500 osoba, članova domaćinstva.

Korisnici pomoći paketa hrane i paketa higijene su odabrani po sledećim kriterijumima:

  • Starija samačka domaćinstva sa primanjima ispod republičkog proseka
  • Domaćinstva – samohrani roditelji sa primanjima ispod republičkog proseka
  • Domaćinstva – višečlane porodice sa primanjima ispod republičkog proseka
  • Korisnici jednokratne novčane pomoći od strane Centra za socijalni rad
  • Domaćinstva bez primanja, a koja su od 15. marta 2020. godine prijavljeni u službu za zapošljavanje (nemaju primanja zbog gubitka posla, porodice sa decom, podstanari)
  • Domaćinstva sa članom koji/a je osobe sa invaliditetom (osoba sa teškoćama i/ili invaliditetom) koji nisu primaoci pomoći sistema socijalne zaštite
  • Domaćinstva u kojima je hronično obolelo nepokretno lice koji nisu primaoci pomoći sistema socijalne zaštite, a ukupna primanja su ispod Republičkog proseka.
  • Drugi korisnici koji nisu primaoci drugih pomoći od strane države ili drugih organizacija.

Paketi hrane i higijene je Crveni krst Srbije obezbedio  od donatora USAID (Agencija za razvoja Sjedinjenih Amerečkih Država).