Akcija „Vojni lekar na selu“ 2018

Crveni krst Bujanovac u saradnji sa 4. Brigadom kopnene Vojske Srbije iz Vranja su dana 08.juna 2018. godine sproveli akciju „Vojni lekar na selu“ u selu Zarbince.
Na samoj akciji obavljeno je ukupno 21 pregleda, od toga petoro dece. Pored obaveznog merenja krvnog pritiska, lekar je radio i ostale konstatacije sa meštanima i zdarvstvena savetovanja.