Paketi za igru i učenje

U okviru partnerstva sa UNICEF-om obezbedjeni su porodične pakete za igru i učenje. Ovi porodični paketi za igru i učenje i edukativno-informativni materijali koji se nalazi u okviru njih su obezbeđeni zahvaljujući donaciji Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), dok se celokupna akcije odn. Kampanja ‘’Kutak za igru’’ realizuje uz podršku Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Komesarijatom za izbeglice, lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva.

Porodični paketi za igru i učenje su namenjeni deci iz najugroženijih grupa:

–       Romska deca;

–       Deca iz izbegličkih porodica (ukoliko postoje na vašoj teritoriji);

–       Deca iz hraniteljskih porodica;

–       Deca u ustanovama socijalne zaštite

 

Crveni krst Bujanovac je u saradnji sa romskim medijatorkama pri zdravstvu, dana 03. i 04. juna 2020 godine, podeljena 64 paketa za najmlađe korisnike.