Prevencija trgovine ljudima i širenja znanja o pokretu Crvenog krsta

U okviru realizacije programa širenja znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i međunarodnom humanitarnom pravu i Programa borbe protiv trgovine ljudima, volonteri Crvenog krsta Bujanovac su posetili Prihvatni centar za migrante u Bujanovcu i informisali prisutne migrante o fenomenu trgovine ljudima i opasnostima na koje mogu naići na svom putu migracije. Volonteri su objasnili prisutnim migrantima delokrug rada Crvenog krsta i da se mogu javiti organizacijama tokom putovanja.