Program pomoći u vidu porodičnih paketa hrane i higijene 2019 Lopardince, Rakovac i Karadnik

Dana 27.avgusta izvršena je distribucija porodičnih paketa hrane i higijene u MZ Lopardince, MZ Rakovac i MZ Karadnik.

Podeljeno je ukupno 89 paketa hrane, 89 paketa higijene i 890 kg brašna.

Vlada Republike Srbije je na inicijativu Crvenog krsta Srbije, a posredstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, je i u 2019.godini opredelila sredstva za nabavku porodičnih paketa hrane i higijene za program pomoći najugroženijim stanovnicima gradova i opština II, III i IV grupe razvijenosti.

Paketima su obuhvaćene socijalno najugroženije porodice i to prema sledećim okvirnim kriterijumima:

  • ugrožene porodice iz udaljenih seoskih domaćinstva
  • samohrana staračka domačinstva
  • porodice na granici ostvarivanja prava iz socijalne zaštite
  • porodice bez stalnih prihoda, korisnici novčane socijalne pomoći
  • porodice sa više dece
  • porodice koje imaju invalidno lice