Program pomoći u vidu porodičnih paketa hrane i higijene 2019 Letovica i Gramada

Crveni krst Bujanovac je 23.08.2019.g. počeo sa distribucijom porodičnih paketa hrane i higijene u MZ Letovica i Gramada.

Tom prilikom su podeljena 36 paketa hrane i higijene, 360 kg brašna za 36 porodice.

Vlada Republike Srbije je na inicijativu Crvenog krsta Srbije, a posredstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, je i u 2019.godini opredelila sredstva za nabavku porodičnih paketa hrane i higijene za program pomoći najugroženijim stanovnicima gradova i opština II, III i IV grupe razvijenosti.

Paketima su obuhvaćene socijalno najugroženije porodice i to prema sledećim okvirnim kriterijumima:

  • ugrožene porodice iz udaljenih seoskih domaćinstva
  • samohrana staračka domačinstva
  • porodice na granici ostvarivanja prava iz socijalne zaštite
  • porodice bez stalnih prihoda, korisnici novčane socijalne pomoći
  • porodice sa više dece
  • porodice koje imaju invalidno lice