Program pomoći u vidu porodičnih paketa hrane i higijene 2019

Vlada Republike Srbije je na inicijativu Crvenog krsta Srbije, a posredstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, je i u 2019.godini opredelila sredstva za nabavku porodičnih paketa hrane i higijene za program pomoći najugroženijim stanovnicima gradova i opština II, III i IV grupe razvijenosti.

Paketima su obuhvaćene socijalno najugroženije porodice i to prema sledećim okvirnim kriterijumima:

 • ugrožene porodice iz udaljenih seoskih domaćinstva
 • samohrana staračka domačinstva
 • porodice na granici ostvarivanja prava iz socijalne zaštite
 • porodice bez stalnih prihoda, korisnici novčane socijalne pomoći
 • porodice sa više dece
 • porodice koje imaju invalidno lice

Crveni krst Bujanovac ima opredeljenih 920 paketa hrane i higijene. Spiskove porodica za koje je potrebna pomoć su dostavili predstavnici mesnih zajednica Opštine Bujanovac. Na osnovu dostavljenih spiskova distribucija porodičnih paketa hrane, higijene i brašna je počela u petak 23.08.2019. godine i trajaće do 27.09.2019.godine. Distribucija će se odvijati po sledećem  rasporedu:

Petak 23.09.2019.

 • Letovica
 • Gramada

Ukupno 36 porodica, 36 paketa hrane, 36 paketa higijene i 360 kg brašna

Utorak 27.09.2019

 • Oslare
 • Mali Trnovac
 • Lopardince
 • Rakovac
 • Karadnik

Ukupno 125 porodica, 125 paketa hrane, 125 paketa higijene i 1250 kg brašna.

Sreda 28.08.2019.

 • Breznica
 • Novo Selo

Ukupno 19 porodica, 19 paketa hrane, 19 paketa higijene 190 kg brašna

Četvrtak 29.08.2019

 • Žuželjica
 • Ljiljance
 • Košarno
 • Bogdanovac

Ukupno 50 porodica, 100 paketa hrane, 100 paketa higijene 1000 kg brašna.

Petak 30.08.2019

 • Jastrebac

Ukupno 2 porodice, 2 paketa hrane, 2 paketa higijene 20 kg brašna.

Utorak 03.09.2019

 • Turija
 • Končulj

Ukupno 34 porodica, 34 paketa hrane, 34 paketa higijene, 340 kg brašna

Sreda 04.09.2019

 • Spančevac
 • D.Starac
 • G.Starac
 • Lukarce
 • Pretina
 • Sebrat
 • Uzovo

Ukupno 86 porodica, 86 paketa hrane, 86 paketa higijene, 860 kg brašna

Četvrtak 05.09.2019

 • Klenike
 • Drešnica
 • Sveta Petka
 • Kuštica
 • Trejak

Ukupno 84 porodica, 84 paketa hrane, 84 paketa higijene, 840 kg brašna

Petak 06.09.2019

 • Samoljica
 • Biljača
 • Bratoselce
 • Negovac
 • Dobrosin
 • Lučane

Ukupno 117 porodica, 117 paketa hrane, 117 paketa higijene, 1170 kg brašna

Utorak 24.09.2019

 • Žbevac
 • Krševica
 • Klinovac
 • Jablanica
 • Vogance

Ukupno 126 porodica, 126 paketa hrane, 126 paketa higijene, 1260 kg brašna

Sreda 25.09.2019

 • Brnjare
 • Buštranje
 • Rusce
 • Baraljevac
 • Sejace

Ukupno 58 porodica, 58 paketa hrane, 58 paketa higijene, 580 kg brašna

Četvrtak 26.09.2019

 • Levosoje
 • Borovac
 • Božinjevac
 • Nesalce

Ukupno 96 porodica, 96 paketa hrane, 96 paketa higijene, 960 kg brašna

Petak 27.09.2019

 • Muhadžiri
 • Muhovac
 • Čar
 • Ravno Bučje
 • Zarbince
 • Pribovac
 • Suharno
 • Novo Selo

Ukupno 87 porodica, 87 paketa hrane, 87 paketa higijene, 870 kg brašna