Program pomoći u vidu porodičnih paketa hrane i higijene 2019 Oslare i Mali Trnovac

Distribuciju paketa Vlade Republike Srbije je nastavljena i 26.08.2019.godine u MZ Oslare i MZ Mali Trnovac.

Tom prilikom je podeljeno 36 paketa hrane, 36 paketa higijene i 360 kg brašna

Vlada Republike Srbije je na inicijativu Crvenog krsta Srbije, a posredstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, je i u 2019.godini opredelila sredstva za nabavku porodičnih paketa hrane i higijene za program pomoći najugroženijim stanovnicima gradova i opština II, III i IV grupe razvijenosti.

Paketima su obuhvaćene socijalno najugroženije porodice i to prema sledećim okvirnim kriterijumima:

  • ugrožene porodice iz udaljenih seoskih domaćinstva
  • samohrana staračka domačinstva
  • porodice na granici ostvarivanja prava iz socijalne zaštite
  • porodice bez stalnih prihoda, korisnici novčane socijalne pomoći
  • porodice sa više dece
  • porodice koje imaju invalidno lice