Radionica u Prihvatnom centru u Bujanovcu

Crveni krst Bujanovac je u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije i IOM-om organizovao radionicu na temu Borbe protiv trgovine ljudima sa migrantimakoji su Centar stigli predhodnog dana.

Cilj radionice je bio da se migrantima objasni pojam trgovine ljudima, opasnostima koje ih vrebaju na njihovom putu do krajnje destinacije. Migrantima su prestavljene faze u trgovini ljudima, način transporta, eksploatacije, kao i način kako se zaštiti od iste.