Širenje informacija o Crvenom krstu i borbi protiv trgovine ljudima migrantima

Volonteri Crvenog krsta Bujanovac su u Prihvatnom centru u Bujanovcu, delili informacije migrantima o Pokretu Crvenog krsta i informacije o problemu trgovine ljudima.

Migrantima su volonteri delili liflete na kojima su informacije kako da se zaštite od ulaska u lanac trgovine ljudima na svom putu do krajnje destinacije. Takođe su im objasnili da je mreža Crvenog krsta razvijena i da pomoć i informacije mogu dobiti od svih Organizacija koje imaju na svom putu kroz Srbiju, dajući im naznaku da i u zemljama kroz koje prolaze deluju organizacije Crvenog krsta.