Trace the Face poster za decembar 2021

03/12/2021 admin 0

Izašao je novi poster za decembar 2021.g.

Poster se koristi u svrhu promocije projekta Trace the Face, koji pomaže izbeglicama, migrantima, tražiocima azila i njihovim porodicama da ponovo uspostave kontakt, i na njemu je svakog meseca prikazano samo 16 od …

Trace the Face poster za oktobar 2021.

04/10/2021 admin 0

Izašao je novi poster za oktobar 2021.g.

Poster se koristi u svrhu promocije projekta Trace the Face, koji pomaže izbeglicama, migrantima, tražiocima azila i njihovim porodicama da ponovo uspostave kontakt, i na njemu je svakog meseca prikazano samo 16 od …

Trace the Face poster za septembar 2021.

02/09/2021 admin 0

Izašao je novi poster za septembar 2021.g.

Poster se koristi u svrhu promocije projekta Trace the Face, koji pomaže izbeglicama, migrantima, tražiocima azila i njihovim porodicama da ponovo uspostave kontakt, i na njemu je svakog meseca prikazano samo 16 od …