18. Oktobar Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

18/10/2023 admin 0

Evropska Komisija 2007. godine proglasila je 18. oktobar za Evropski dan borbe protiv trgovine lјudima. Od tada se širom Evrope organizuju aktivnosti koje imaju za cilј podizanje svesti javnosti o problemu i posledicama trgovine lјudima.

Iako su uloženi napori u …

Crveni krst Bujanovac – Koordinator lokalne AT mreže u Bujanovcu

10/11/2021 admin 0

Dana 10.11.2021.godine u skupštinskoj sali lokalne samouprave opštine Bujanovac održan je okrugli sto u cilju formiranja lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima. Inicijativu za formiranje lokalne mreže pokrenuli su Odbor za ljudska prava iz Vranja i Antitrafiking mreža Srbije …

18. Oktobar Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

18/10/2021 admin 0

Evropska Komisija 2007. godine proglasila je 18. oktobar za Evropski dan borbe protiv trgovine lјudima. Od tada se širom Evrope organizuju aktivnosti koje imaju za cilј podizanje svesti javnosti o problemu i posledicama trgovine lјudima.

Iako su uloženi napori u …

Letnji kamp za volontere

26/06/2021 admin 0

Volonteri Crvenog krsta Bujanovac su u periodu od 23.-25.juna 2021. godine učestvovali na letnjem kampu za volontere, u organizaciji Crvenog krsta Niš, u odmaralištu Crvenog krsta Niš „Gaj“ u Divljani, kod Bele Palanke.

Na kampu su boravili i volonteri iz …

30.jul Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima

30/07/2020 admin 0

Svetski dan borbe protiv trgovine lјudima obeležava se sedmi  put 30. jula ove godine, nakon što je ustanovlјen novembra 2013. u okviru rezolucije: „Pobolјšanje koordinacije napora protiv trgovine lјudima“, usvojene na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a u kontekstu …

Radionica u Prihvatnom centru u Bujanovcu

18/10/2019 admin 0

Crveni krst Bujanovac je u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije i IOM-om organizovao radionicu na temu Borbe protiv trgovine ljudima sa migrantimakoji su Centar stigli predhodnog dana.

Cilj radionice je bio da se migrantima objasni pojam trgovine ljudima, …