Letnji kamp za volontere

26/06/2021 admin 0

Volonteri Crvenog krsta Bujanovac su u periodu od 23.-25.juna 2021. godine učestvovali na letnjem kampu za volontere, u organizaciji Crvenog krsta Niš, u odmaralištu Crvenog krsta Niš “Gaj” u Divljani, kod Bele Palanke.

Na kampu su boravili i volonteri iz …

30.jul Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima

30/07/2020 admin 0

Svetski dan borbe protiv trgovine lјudima obeležava se sedmi  put 30. jula ove godine, nakon što je ustanovlјen novembra 2013. u okviru rezolucije: “Pobolјšanje koordinacije napora protiv trgovine lјudima”, usvojene na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a u kontekstu …

Radionica u Prihvatnom centru u Bujanovcu

18/10/2019 admin 0

Crveni krst Bujanovac je u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije i IOM-om organizovao radionicu na temu Borbe protiv trgovine ljudima sa migrantimakoji su Centar stigli predhodnog dana.

Cilj radionice je bio da se migrantima objasni pojam trgovine ljudima, …

Prevencija trgovine ljudima i širenja znanja o pokretu Crvenog krsta

17/09/2019 admin 0

U okviru realizacije programa širenja znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i međunarodnom humanitarnom pravu i Programa borbe protiv trgovine ljudima, volonteri Crvenog krsta Bujanovac su posetili Prihvatni centar za migrante u Bujanovcu i informisali prisutne migrante …

Svetski dan borbe protiv trgovine lјudima 30.jul

30/07/2019 admin 0

Svetski dan borbe protiv trgovine lјudima obeležava se šesti put 30. jula ove godine, nakon što je ustanovlјen novembra 2013. u okviru rezolucije: “Pobolјšanje koordinacije napora protiv trgovine lјudima”, usvojene na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a u kontekstu …