KONTAKT

CRVENI KRST BUJANOVAC

KARAĐORĐA PETROVIĆA B.B.

17520 BUJANOVAC

tel/fax: 017 851 209, 854 040 i 854 080

     

    Matični broj: 07197292; Registarski broj: 6116500711; PIB: 100 975 702 ·

    Tekući račun: Intesa banka: 160-18165-95; Poštanska štedionica: 200-2367420101925-17 ·