Borba protiv trgovine ljudima – radionica sa učenicima SŠ Sveti Sava u Bujanovcu

Razmere problema trgovine lјudima  i njegov uticaj na život i zdravlјe lјudi dovele  su do aktivnog uklјučivanja Crvenog krsta Srbije  u nastojanje da se spreči i olakša lјudska patnja a samo zajedničkom i sveobuhvatnom, kontinuiniranom aktivnošću svih institucija i društveno odgovornih organizacija može  se stati na put ovom ozbilјnom problemu.

Crveni krst Bujanovac od 2005.godine je aktivno uključen u Program Crvenog krsta Srbije „Borba protiv trgovine ljudima“ i aktivno radi na razvoju Programa. U proteklom periodu smo nastojali da što više mladih ljudi uključimo u radionice kao bi ih informisali o ovom globalnom problemu. Kroz radionice su prošla i deca predškolskog i školskog uzrasta. Trudili smo da prenesemo informacije i migrantima koji su, na svom putu, laka „meta“ za trgovce ljudima, kao i društveno odgovornim institucijama na teritoriji opštine Bujanovac.

SŠ „Sveti Sava“ u Bujanovcu izuzetno vodi brigu o svojim učenicima i aktivno uzima učešće u programima Crvenog krsta. Najveći broj volontera nam upravo dolaze iz pomenute škole. Zajedničkim naporima, nastavnog i nenastavnog osoblja SŠ „Sveti Sava“ i Crvenog krsta Bujanovac, radimo na razvoju društvene svesti mladih, usmeravamo mlade na zdrave stilove života i razvijamo humanitarnu svest kod njih.

Dugogodišnja saradnja je rezultirala da danas, slobodno možemo da kažemo, već tradicionalno organizujemo radionice sa učenicima I godine.

Dana 25.maja 2021. godine, održane su dve informativne radionice sa učenicima I godine. Radionice su realizovali volonteri Crvenog krsta Bujanovac, edukatori u Programu, Luka Milosavljević i Nemanja Vasić. Oni su svojim vršnjacima preneli informacije o problemu trgovine ljudima, opasnostima koje vrebaju i načine kako da se zaštite da ne upadnu u lanac trgovine ljudima.

U narednom periodu, već u četvrtak 27.maja biće održane još dve informativne radionice u SŠ „Sveti Sava“ u Bujanovcu.