OBUKA NOVIH EDUKATORA U PROGRAMU BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Crveni krst Bujanovac je, uz podršku Crvenog krsta Srbije, u periodu od 12. do 14. novembra 2021 godine organizovao seminar za obuku novih edukatora u programu borba protiv trgovine ljudima. Obuka je realizovana na osnovnu standardne agende Crvenog krsta Srbije, koju su realizovali treneri iz Crvenog krsta Kraljeva – Tatjana Banjac, Crvenog krsta Gračanica – Dragiša Đorić i Crvenog krsta Bujanovac – Bogdan Lazarević.  Obuku je uspešno prošlo 10 mladih iz Bujanovca, budućih edukatora u Programu, koji će svojim vršnjacima preneti informacije o problemu trgovine ljudima i kako se zaštiti od iste.