Pomoć zavejanom stanovništvu u selima Gornje Novo Selo, Suharno i Zarbince

Ekipa za delovanje u nesreći Crvenog krsta Bujanovac sa pripadnicima vatrogasaca spasioca PS Bujanovac su podelili pomoć zavejanom stanovništvu u selima Gornje Novo Selo, Suharno i Zarbince .