Prva pomoć za zaposlene – Kako da reagujete prilikom nezgoda na radu?

Crveni krst u Srbiji realizuje obuke u prvoj pomoći za zaposlene, prema članu 10. Zakona o Crvenom krstu Srbije, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i važećim pravilnikom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih u prvoj pomoći.
Osnovna obuka za zaposlene:
– namenjena je za sve zaposlene, bez obzira na izloženost
riziku;
– traje 6 školskih časova;
– pruža osnovna znanja i veštine prve pomoći od postupaka
na mestu nesreće, pružanja pomoći najugroženijima do
pravilnog obaveštavanja hitnih službi i umanjenja posledica
nastale situacije.

Napredna obuka za zaposlene:
-namenjena je zaposlenima na radnim mestima sa povećanim rizikom;
– traje 12 školskih časova;
– ima četiri modula, prema vrsti rizika na radnom mestu:
1. Mehaničke opasnosti;
2. Hemijske štetnosti;
3. Rad na otvorenom i izloženost štetnim klimatskim
uslovima;
4. Rad sa decom, rad u oblasti sporta i administrativni
poslovi.

Obuka se izvodi u malim grupama, što pruža optimalne uslove za rad i učenje. Nastava je aktivna i usmerena na praktično savladavanje veština prve pomoći uz korišćenje odgovarajuće opreme i materijala. Obuku izvode predavači prve pomoći sa licencom Crvenog krsta Srbije. Nakon obuke vrši se testiranje znanja i polaznici dobijaju Uverenje o završenoj obuci sa zaštitnim hologramom, koje Crveni krst izdaje u skladu sa zakonom. Crveni krst vodi jedinstveni registar izdatih uverenja u celoj mreži organizacija Crvenog krsta na teritoriji Republike Srbije.
Ukoliko ste zainteresovani za obuku dostupni smo u svim gradovima i opštinama u Srbiji. Možete se obratiti Vama najbližoj organizaciji Crvenog krsta. Kontakt telefoni ogranizacija Crvenog krsta dostupni su na sledećem linku:
https://www.google.com/maps/d/viewer…